Tag: đồng phục công nhân

In đồ đồng phục thời trang, lấy liền

in-do-dong-phuc-thoi-trang-lay-lien-1 in-do-dong-phuc-thoi-trang-lay-lien-1

Đồng phục là một trong những nội quy bắt buộc của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, phù hợp với những tiện ích với công việc cho từng thành viên; là yêu cầu mọi thành viên phải tuân theo một nội quy thống nhất của tổ chức. Đồng phục tạo cảm giác tự tin, tự hào cho ...