Tag: Game 24h

Game 24h Siêu Nhân Khỉ

Game-sieu-nhan-khi Game-sieu-nhan-khi

Thuộc thể loại game 24h vui và là một siêu nhân nhưng lần này mọi người sẽ được trải nghiệm một thể loại cũng gần tương tự nhưng mà với sự chuyển đổi biến nhân vật siêu nhân thành một chú khỉ là game 24h siêu nhân khỉ và nhiệm vụ của chí khỉ này là phải ...