Tag: hướng dẫn in lụa

Phương pháp in lụa

In lụa In lụa

In lụa là một dạng trong kỹ thuật in ấn. Phương pháp này do giới thợ đặt ra xuất phát từ lúc bản lưới của khuôn in làm bằng tơ lụa. Sau đó, khi mà bản lưới lụa có thể thay thế bởi các vật liệu khác như vải bông, vải sợi hóa học, lưới ...